fonduri nerambursabile

  • Guest, pentru o varianta fara reclame a forumului oferim conturi premium. Mai multe detalii aici.
  1. L

    Fonduri europene nerambursabile pentru aeroporturi

    1.Lista aeroporturilor care avut proiecte finantate prin: Programul Operational Sectorial Transport (POST) 2007-2013 - DMI 2.4 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian Nr.crt Cod SMIS proiect Aeroport Denumire proiect Valoare totala proiect (cu TVA) lei* 1 54513...