Autoritatea Aeronautică Civilă Română

  • Guest, pentru o varianta fara reclame a forumului oferim conturi premium. Mai multe detalii aici.

AIR06

Moderator
Staff member
fly-ra 2017
Apr 20, 2012
5,252
3,594
303
Constanta
Un raspuns catre b1TV:
Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră, transmisă prin corespondență electronică, în data de 22 martie 2021, înregistrată la R.A. AACR cu nr. 7363/23.03.2021, vă comunicăm următoarele:

Referitor la:

  1. Ce fel sporuri de doctorat s-au acordat la AACR în anul perioada ianuarie 2019 -ianuarie 2021 și cine a beneficiat de aceste sporuri?
Conform prevederilor CCM al AACR 2019-2021 ”Personalul care deține titlul științific de doctor, indiferent de data obținerii acestuia, beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, dacă posedă titlul științific în domeniul în care își desfășoară activitatea.”.

În perioada ianuare 2019 – ianuarie 2021 au beneficiat de acest spor un număr de 6 salariați. AACR nu vă poate furniza numele beneficiarilor de spor doctoral, întrucât indicarea nominală a persoanelor intră sub incidența GDPR.

Persoanele care au beneficiat de spor pentru titlul științific de doctor ocupă 3 funcții de inspector aeronautic, un referent de specialitate, un auditor de securitate și un director.


2. Persoanele care au beneficiat de aceste sporuri respectă toate reglementările legale?

În urma unor verificări interne, efectuate în luna martie 2021, s-a constatat că în cazul a 3 dintre angajați (doi inspectori aeronautici și un director), titlurile științifice deținute de aceștia nu corespundeau domeniului în care își desfășoară activitatea în cadrul AACR.

3. Care a fost cuantumul primelor în perioada ianuarie 2019 - ianuarie 2021 și cum a fost repartizat?

Conform tabel: lei

Nr. Crt.Funcția2018201920202021Total brut prime/premii
2018-2021
Prime (brut)Premii (brut)Total brutPrime (brut)Premii (brut)Total brutPrime (brut)Premii (brut)Total brutPrime (brut)Premii (brut)Total brut
1Director General Adjunct44.61430.35074.96447.7339.57357.30619.215019.215000151.485
2Director General Adjunct44.61446.14590.75947.73336.06983.80219.215019.215000193.776
3Director43.71514.35958.07446.7504.44551.19519.215019.215000128.484
4Director43.71527.55171.26646.7501.02647.77619.215019.215000138.257
5Director43.71546.21789.93246.75031.79578.54519.215019.215000187.692
6Director43.71525.34269.05746.75010.42757.17719.215019.215000145.449
8medie alte funcții33.4829.34342.82536.7062.41639.12219.02736519.392000101.339


4. Precizați dacă în 2020 și în prima parte a acestui an s-au acordat prime și care a fost cuantumul acestora?

În anul 2020 s-au acordat prime în cuantum brut de 3.996.753 lei. În anul 2021 nu s-au acordat prime.

5.Ce competența are AACR în zona de CERT-AV? Este respectat cadrul legal pentru a se desfășura activități în această zonă?

În prezent, conform legislației în vigoare în domeniul securității cibernetice, AACR nu întrunește condițiile de a fi operator de servicii esențiale1 și nu este înscris în Registrul operatorilor de servicii esențiale.

1Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, articolul 6: (1) Un serviciu este considerat esențial dacă furnizarea lui îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) serviciul este esențial în susținerea unor activități societale și/sau economice de cea mai mare importanță; b) furnizarea sa depinde de o rețea sau de un sistem informatic; c) furnizarea serviciului este perturbată semnificativ în cazul producerii unui incident.


6.Câte rude de gradul I până la gradul IV și afini există în ACCR, având în vedere faptul că toată lumea spune că “aviatia este o mare familie”?

1 caz de afinitate.

7.Câți consilieri au fost angajati in AACR în perioada ianuarie 2019 - ianuarie 2021 și ce îi recomandă pentru aceste posturi?

In perioada ianuarie 2019 – ianuarie 2021 nu au fost angajați în AACR salariați pe postul de consilier.

8.Câți salariați aveți care cumulează pensia cu salariul și câți au avut funcții de conducere până anul trecut?

În prezent, AACR are 18 salariați care cumulează pensia cu salariul, 5 dintre aceștia, au deținut funcții de conducere în 2020.

Ce fel de impuneri există de la Curtea de Conturi, având în vedere ultimele rapoarte?

Da. Au fost dispuse măsuri pentru recuperarea unor prejudicii și de intrare în legalitate cu privire la activitățile desfășurate de către AACR.Ultima actualizare: 26/03/2021, 02:15:48
 
  • 👍
Reactions: 1 user